Книги битія українського народу

Книги битія українського народу

  • Рік написання / публікації: 1921
  • Жанр: маніфест
“Книги буття українського народу” у стилістиці епохи Романтизму описують бачення українською інтелігенцією перебігу національної історії й у профетичній формі стверджують віру у відродження України як незалежної республіки (у тексті – “Речі Посполитої”) у колі слов’янських народів.

Коментарі. Рецензії. Відгуки