Із секретів поетичної творчостi

  • Рік написання / публікації: 1898
  • Жанр: трактат
Перший розділ допомагає визначити межі літературної критики. Другий розділ присвячено поетичній творчості та великій ролі підсвідомості у творчому акті. Третій розділ осмислює людські чуття та має тезу про визначальну важливість саме візуальних образів у поезії.

Коментарі. Рецензії. Відгуки